SINH VIÊN IEM VỚI CUỘC THI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Sinh viên IEM với cuộc thi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 20/09/2022, sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng (IEM), Trường Đại học Điện lực đã tham gia hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022". 

Sinh viên IEM chụp ảnh cùng BTC

Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022" được Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) tổ chức. 

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ). Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững.

Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022" được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://cuocthi.tietkiemnangluong.com.vn/, bắt đầu từ 08h00 ngày 20/9/2022 đến 12h00 ngày 23/10/2022. Nội dung thi bao gồm: Các chủ đề về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình, trong các ngành công nghiệp, công trình xây dựng và giao thông vận tải, văn phòng – nhà xưởng, năng lượng sạch, chính sách năng lượng, nhãn năng lượng, chiến dịch Giờ Trái đất…