Hợp tác doanh nghiệp

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

STT TÊN ĐỐI TÁC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
1 CTCP Giải pháp Công nghệ VN
2 Công ty ô tô Toyota Việt Nam
3 CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
4 Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
5 Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
6 Viện Khoa học Năng lượng  
7 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội
8 Doanh nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam
9 E4G
10 Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam