Đại học

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA QLCN&NL

STT NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Quản lý Năng lượng

 - Mã ngành: 7510602

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết
2 Quản lý Công nghiệp

 - Mã ngành: 7510601

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết
3 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

 - Mã ngành: 7510605

 - Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

 - Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Xem chi tiết

 

MÔ TẢ VẮN TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

TT

Chuyên ngành

Kiến thức

Kỹ năng

Cơ hội việc làm

1

Ngành Quản lý năng lượng (Mã ngành: 7510602)

Trang bị kiến thức liên quan đến các nguyên lý kỹ thuật, kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kỹ sư và nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Gồm các chuyên ngành sau:

 

1.1

Kiểm toán năng lượng

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: Tiết kiệm năng lượng, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng, phân tích kinh tế-tài chính dự án tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Thực hiện kiểm toán năng lượng
- Xây dựng mô hình QLNL
- Xây dựng và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng

- …

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng quản lý năng lượng tại các Sở công thương

- Công ty tư vấn tiết kiệm năng lượng
 - Công ty cung cấp thiết bị tiêu thụ năng lượng

- Phòng kỹ thuật trong các doanh nghiệp trọng điểm sử dụng năng lượng

- …

1.2

Thị trường điện

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: Kinh doanh trong ngành điện, thị trường điện, vận hành tối ưu hệ thống điện, dự báo và quy hoạch năng lượng

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Tính các loại giá, phí trong thị trường điện

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong các nhà máy điện, công ty điện lực trong điều kiện thị trường cạnh tranh

- Tham gia vận hành thị trường điện
- Xây dựng qui hoạch điện

- …

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng thị trường tại các nhà máy điện

- Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch tại các công ty điện lực
 - Phòng kinh doanh mua điện, Phòng thị trường điện của Công ty mua bán điện

- Phòng kế hoạch của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Cục điều tiết điện lực

- …

1.3

Quản lý năng lượng tòa nhà

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: quản lý vân hành hệ thống năng lượng trong các toà nhà, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, điều hoà, thông gió trong toà nhà, xây dựng toà nhà thông minh

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:  

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng toà nhà theo tiêu chuẩn ISO, BMS, IBMS...
- Thiết kế hệ thống tiêu thụ năng lượng hiệu quả và thông minh cho toà nhà

- Thiết kế hệ thống năng lượng mới cho toà nhà

- …

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng cơ điện (Bộ phận kỹ thuật) trong tòa nhà

- Phòng kế hoạch, phòng thiết kế trong các công ty xây dựng
- Công ty tư vấn về tiết kiệm năng lượng

- …

2

Ngành Quản lý công nghiệp (Mã ngành: 7510601)

Trang bị cho người học những kiến thức toàn diện liên quan đến công tác tổ chức điều hành và hoạch định sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Gồm các chuyên ngành sau:

 

2.1

Quản lý sản xuất và tác nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực quản lý và điều phối sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, quản lý và kiểm soát chất lượng, cải tiến hệ thống sản xuất…

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Quản lý điều hành sản xuất,

- Đảm bảo chất lượng,

- Lập kế hoạch sản xuất,

- Cải tiến hoạt động sản xuất,

- Quản lý nhóm phân xưởng,

- Quản lý chi phí sản xuất….

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng Quản lý sản xuất

- Phòng QC (kiểm soát chất lượng)

- Phòng kế hoạch,

- Phòng cải tiến,

- Các phân xưởng sản xuất,

- Phòng hành chính sản xuất….

2.2

Quản lý bảo dưỡng công nghiệp

 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện trong quản lý bảo dưỡng, quản lý và bào trì máy móc thiết bị, quản lý an toàn hệ thống, kiểm soát độ tin cậy thiết bị…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Quản lý bảo dưỡng thiết bị,

- Lập kế hoạch bảo trì hệ thống,

- Xây dựng mô hình bảo dưỡng trong công nghiệp,

- Đánh giá độ tin cậy máy móc thiết bị, đánh giá hiệu suất tổng thể thiết bị OEE…

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng Cơ điện,

- Phòng Kỹ thuật,

- Phòng Kế hoạch,

- Phòng Cải tiến,

- Tổ sửa chữa,

- Các phân xưởng sản xuất….

2.3

Quản lý dự trữ và kho hàng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu tiên tiến trong lĩnh vực quản lý dự trữ, quản lý kho hàng, quản lý trung tâm phân phối, quản lý giao nhận, quản lý xuất nhập kho, quản lý đơn hàng…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Thủ kho,

- Quản lý mua hàng,

- Quản lý phân phối,

- Quản lý kinh doanh…

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng mua hàng,

- Phòng kinh doanh,  

- Kho nguyên vật liệu,

- Kho thành phẩm,

- Trung tâm Logistic,

- Trung tâm phân phối….

3

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Mã ngành: 7510605)

Trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

3.1

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

Trang bị cho sinh viên kiến thức trong lĩnh vực Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải; Xây dựng và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải và thực hiện chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất …

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Quản lý điều hành vận tải,

- Quản lý trung tâm phân phối,

- Quản lý vật tư và kho hàng,

- Quản lý xuất nhập khẩu,

- Quản lý giao nhận hàng hóa,

- Quản lý thanh toán quốc tế,

- Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa….

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng vật tư,

- Phòng mua hàng,

- Bộ phận kho bãi,

- Các kho Logistic,

- Trung tâm phân phối hàng hóa,

- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu,

- Phòng điều phối vận tải của hãng hàng không,

- Bộ phận điều độ Logistic cảng,

- Bộ phận khai quan,

- Cơ quan hải quan, xuất nhập khẩu, vận tải….