Hợp tác quốc tế

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

STT TÊN ĐỐI TÁC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
1 Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
2 Chương trình hỗ trợ Năng lượng Bộ Công thương/GIZ
3 Karlsruhe Institute of Technology