Năm 2019

BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

STT

NỘI DUNG

Link hình ảnh

1 Chương trình gặp mặt đầu xuân và trao giải cuộc thi Tài năng Khoa QLCN&NL - IEM got talent Xem hình ảnh tại đây
2 Chương trình Training "Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản" Xem hình ảnh tại đây