Năm 2017

BỘ SƯU TẬP HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

 

STT

NỘI DUNG

Link hình ảnh

1

Tuần lễ Hiệu quả năng lượng - Phối hợp cùng EEN tổ chức

Xem hình ảnh tại đây

2

Training phương pháp soạn thảo văn bản - CLB học tập

Xem hình ảnh tại đây

3 Ảnh thiện nguyện tại viện huyết học truyền máu trung ương - CLB học tập Xem hình ảnh tại đây