Kỷ niệm 10 năm

KHOẢNG KHẮC KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

(Tiền thân của Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng)

TT NỘI DUNG Link hình ảnh
1 Album ảnh lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Xem hình ảnh tại đây
2 Clip giới thiệu khoa 10 năm thành lập Xem clip tại đây