LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN KHÓA D11 QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Ngày 24/1/2021, Tại Trường Đại học Điện Lực đã diễn ra Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa D11 chuyên ngành Quản lý Năng lượng, niên khóa 2016-2021.

Bạn Sinh viên trình bày trước Hội đồng

Chúc mừng các Em Tân kỹ sư đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp của mình, đánh dấu kết thúc chặng đừng 4,5 năm học tập, hoạt động và trưởng thành dưới mái nhà chung Quản lý Công nghiệp và Năng lượng. Chúc các Em sẽ luôn tự tin, vững bước và gặt hái thành công trên con đường đã chọn!

Những hình ảnh đáng nhớ: https://www.flickr.com/photos/189224480@N06/albums/72157718070018382