Khoa QLCN&NL tham gia hội thảo “Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT”

Nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện Luật sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP tới các đơn vị quản lý và doanh nghiệp, ngày 20 tháng 4 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành thông tư 09 quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, sau 7 năm đi vào thực hiện, các đơn vị quản lý và doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc triển khai các quy định trong thông tư chưa thực sự đem lại hiệu quả. Thực tế cho thấy, cần có các biện pháp cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng hiện tại, phá bỏ những rào cản, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình lập báo cáo và triển khai kế hoạch tiết kiệm năng lượng thiết thực và tin cậy.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững

Ngày 28/9/2018, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (Chương trình DEPP), Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT”. Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, đại diện Cục Năng lượng Đan Mạch, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.  

Buổi hội thảo là một trong những nội dung chính của Dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc Hợp phần 3 của Chương trình DEPP. Tại hội thảo các chuyên gia tư vấn đã trình bày kết quả khảo sát tình hình tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong năm 2017; rà soát đánh giá hiện trạng, đề xuất, khuyến nghị về cải thiện công cụ thu thập dữ liệu, hệ thống báo cáo năng lượng theo quy định tại Thông tư 09.

Thầy Dương Trung Kiên – Trưởng khoa QLCN&NL, Đại học Điện lực trình bày báo cáo tổng hợp danh sách cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm

Nằm trong khuôn khổ của dự án, việc xây dựng danh sách cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm là một trong những bước đầu tiên và quan trọng được tư vấn viên trong nước – đại diện là Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Việt Nam (VETS) và Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng, trường Đại học Điện lực thực hiện. Các dữ liệu tiêu thụ năng lượng từ danh sách cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm có thể được sử dụng cho việc phân tích, tổng hợp nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch dài hạn và là căn cứ cho các nhà quyết sách đưa ra những chính sách năng lượng hiệu quả.

Tuy nhiên, việc rà soát, tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã gặp không ít khó khăn khi lượng dữ liệu cần thu thập, xử lý là rất lớn; dữ liệu thu thập được còn nhiều chỗ nhầm lẫn, không thống nhất về hình thức trình bày, không có dữ liệu chi tiết,... gây mất thời gian rà soát. Giải pháp được đưa ra để khắc phục tình trạng trên là việc xây dựng một biểu mẫu thống nhất (về cả hình thức và nội dung) trước khi các Sở Công thương trình lên Bộ Công thương cũng như tăng cường khâu quản lý, rà soát dữ liệu từ Sở tới các doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc đánh giá hiện trạng, đề xuất, khuyến nghị về cải thiện công cụ thu thập dữ liệu, hệ thống báo cáo năng lượng theo quy định tại Thông tư 09 cũng được các chuyên gia và tư vấn viên quốc tế đến từ Cục Năng lượng Đan Mạch thực hiện. Với quan điểm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình lập báo cáo cũng như chỉ xem xét đến các dữ liệu cần thiết cho công tác quản lý để có thể có được dữ liệu đáng tin cậy, các biểu mẫu thu thập dữ liệu sẽ được đơn giản hóa hoặc lược bỏ, việc báo cáo thông qua hệ thống cơ sở năng lượng trọng điểm quốc gia (online) sẽ thay thế hoàn toàn việc báo cáo qua giấy như hiện tại.

Ông Peter Maagoe Petersen – Đại diện tư vấn quốc tế đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đến từ các Sở Công thương và các doanh nghiệp tham gia sôi nổi, tích cực đóng góp ý kiến; một số ý kiến đã được các chuyên gia tư vấn tiếp thu, bổ sung vào đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của thông tư 09, tiến tới soạn thảo thông tư mới thay thế thông tư số 09/2012/TT-BCT.

Giảng viên và Sinh viên Khoa QLCN&NL  tham gia buổi hội thảo

Tham dự các buổi hội thảo chuyên ngành là một hoạt động luôn được Khoa QLCN&NL quan tâm, khuyến khích sinh viên của Khoa tham gia. Đây là cơ hội cho các em có thể mở rộng kiến thức, có thêm hiểu biết cũng như nhận diện những khó khăn, thách thức trong hệ thống năng lượng quốc gia, từ đó, với hy vọng, các em những người chủ tương lai của đất nước sẽ góp sức giải quyết các bài toán năng lượng của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

- Khoa QLCN&NL -