CẬP NHẬT DANH SÁCH MÃ HỌC PHẦN LỚP ONLINE 2021

Khoa Quản lý Công nghiệp và Năng lượng cập nhật danh sách mã lớp học phần online 2021.

Thời gian bắt đầu từ ngày thứ 2, 22/2/2020.

Chi tiết tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VqfH8QxTMvC8lwyuhoc5uc7ZUrMlqScH/edit?fbclid=IwAR3jZkkTUilmohyQiZLCFbEw6OQR5_omcO1L9KPZbpC_M9L9fTHG0_pestc#gid=172831926

Chúc các bạn Sinh viên có sức khỏe thật tốt và có một năm học thật rực rỡ!