Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2019

Kính gửi Toàn thể các thí sinh, 
Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh (NCS) đợt 1 năm 2019 đến tất cả các thí sinh. Thông tin cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Chỉ tiêu Tuyển sinh theo các khối ngành

STT Khối ngành Ngành/Chuyên ngành Tổng chỉ tiêu
1 Khối ngành Kĩ thuật (V)

1. Kĩ thuật điện

2. Kĩ thuật điện tử

3. Kĩ thuật điều khiển và Tự động hoá

4. Kĩ thuật năng lượng

5. Kĩ thuật cơ khí

6. Công nghệ thông tin

7. Quản lý năng lượng

8. Quản lý công nghiệp

185
2 Khối ngành kinh tế (III) 1. Quản trị kinh doanh
2. Tài chính - Ngân hàng
65

2. Hạn nộp hồ sơ: Trước 01/4/2019

3. Lịch học bổ sung kiến thức (dành cho các thí sinh phải học bổ sung kiến thức): 01/4/2019 đến 01/5/2019

4. Lịch thi dự kiến: 18-19/5/2019

5. Cán bộ phụ trách về bán hồ sơ: Lê Hồng Phương (0947938888); Nguyễn Sỹ Chương (0987838988)

6. Thông tin cụ thể về Hồ sơ dự thi, các môn thi và các thông tin khác các thí sinh xem chi tiết  TẠI ĐÂY

7. Số điện thoại tư vấn trực tiếp về các thủ tục liên quan đến Tuyển sinh Thạc sĩ 09 75 79 78 24

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Chỉ tiêu Tuyển sinh theo các khối ngành

STT Khối ngành Ngành/Chuyên ngành Tổng chỉ tiêu
1 Khối ngành Kĩ thuật (V)

1. Kĩ thuật điện

2. Kĩ thuật điện tử

3. Kĩ thuật điều khiển và Tự động hoá

4. Kĩ thuật năng lượng

5. Công nghệ thông tin

6. Quản lý năng lượng

11
2 Khối ngành kinh tế (III) 1. Quản trị kinh doanh
 
2

2. Hạn nộp hồ sơ: Trước 10/5/2019

3. Lịch xét tuyển hồ sơ NCS: 15/5/2019 đến 15/6/2019

5. Cán bộ phụ trách về bán hồ sơ: Đ/c Bùi Thị Phương (0916866996)

6. Thông tin cụ thể về Hồ sơ dự tuyển, Điều kiện dự tuyển NCS và các thông tin khác các thí sinh xem chi tiết  TẠI ĐÂY

7. Số điện thoại tư vấn trực tiếp về các thủ tục liên quan đến dự tuyển NCS09 75 79 78 24

Trân trọng!