Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Khoa QLCN&NL

Chiều ngày 21/1/2019, tại Trường ĐH Điện lực, nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tại Việt Nam” do TS. Dương Trung Kiên làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ, Trường ĐH Bách khoa làm Chủ tịch Hội đồng.

Dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các thành viên thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Khoa QLCN&NL

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Dương Trung Kiên, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nghiên cứu tổng hợp các mô hình quản lý năng lượng tại các nước trên thế giới; Điều tra, đánh giá hiện trạng xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất sợi và bia; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng.

TS. Dương Trung Kiên, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ, Trường ĐH Bách khoa, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại xuất sắc.

- Nguyễn Thị Lê -