Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu năm 2018 của Khoa QLCN&NL

Sáng ngày 18/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam”.

Hội đồng nghiệm thu có sự góp mặt của PGS, TS. Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng; TS. Dương Trung Kiên, Chủ nhiệm đề tài; các thành viên Hội đồng theo Quyết định: PGS, TS. Bùi Huy Phùng, Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam; TS. Phạm Thu Hà, Trường ĐH Bách khoa HN; TS. Ngô Tuấn Kiệt, TS. Nguyễn Hữu Đức, TS. Nguyễn Đạt Minh, ThS. Nguyễn Thị Mai, ThS. Tiêu Xuân Hoàng, Trường ĐH Điện lực; cùng các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Đề tài do Khoa QLCN&NL, Trường Đại học Điện lực chủ trì thực hiện. Sau một năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, mục tiêu đề ra cụ thể: Đã nghiên cứu tổng hợp các mô hình quản lý năng lượng tại các nước trên thế giới; Điều tra, đánh giá hiện trạng xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất sợi và bia; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài của Khoa QLCN&NL năm 2018

Tiếp theo phần trình bày về các nội dung thực hiện của đề tài do thành viên đề tài phụ trách, các Ủy viên Hội đồng đã đưa ra những nhận xét và góp ý sâu sắc, sát sao. Nhìn chung, các Ủy viên Hội đồng đều đánh giá đề tài đã giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu và yêu cầu của một đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý sửa chữa, bổ sung theo các góp ý của Hội đồng để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn.

- Nguyễn Thị Lê -