CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 15 NĂM

TUỔI MƯỜI LĂM

Chặng đường mười lăm năm

Xây dựng và trưởng thành

Đã tròn vành  rõ nghĩa

Rành rành khắp bốn phương.

 

Quản lý Năng lượng xưa

Mưa thấm đầu, nắng tỏ

Thầy rõ con đường chọn

Trò vững bước dựng xây

 

Hiệp lực để phát triển

Khoa vững mạnh trung kiên

Huy hoàng thời đại mới

Vẹn nguyên nhiệt huyết đầy

 

Kho vận và Quản công

Thêm ngành, rộng nghề mới

Với tận cùng đỉnh cao

Đem sao về sánh bước.

 

Nay Khoa thêm tuổi mới

Vận hội buổi bình minh

Kết tinh khối đoàn kết

Rực rỡ tới vinh quang.

-  Đỗ Nguyên -