Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa D9QLNL

Khoa QLCN&NL xin thông báo đến các bạn sinh viên khóa D9QLNL đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

Thời gian

  • Thứ 3, ngày 22/1/2019
  • Lớp D9QLNL1 bảo vệ buổi sáng: bắt đầu từ 7h30
  • Lớp D9QLNL2 bảo vệ buổi chiều: bắt đầu từ 13h00

Địa điểm

  • Địa điểm bảo vệ buổi sáng:

STT

HỘI ĐỒNG

ĐỊA ĐIỂM

1

Hội đồng 1

A412

2

Hội đồng 2

G301

3

Hội đồng 3

G302

4

Hội đồng 4

G402

5

Hội đồng 5

A312

  • Địa điểm bảo vệ buổi chiều:

STT

HỘI ĐỒNG

ĐỊA ĐIỂM

1

Hội đồng 1

A412

2

Hội đồng 2

A406

3

Hội đồng 3

A311

4

Hội đồng 4

A310

5

Hội đồng 5

A312

Danh sách Hội đồng bảo vệ

Chúc các bạn sinh viên bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp!

- Khoa QLCN&NL -